Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

8352 8caf 500
Reposted byki-adi ki-adi
6156 d2bc 500
Reposted fromverronique verronique
6165 5de3 500
Reposted fromverronique verronique

October 01 2018

2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vialaparisienne laparisienne
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique

September 26 2018

1001 9fd9 500

September 24 2018

9921 11ee 500
"The Lobster" (2015)
Reposted bylekkaprzesada lekkaprzesada

September 23 2018

Nikt nas nie widział, — chyba te ćmy,
Co puszyścieją w przelocie.
I tak nam słodko, że tylko — my
Wiemy o naszej pieszczocie.
— Leśmian "Tajemnica", 1936
Reposted fromdojenka dojenka vialekkaprzesada lekkaprzesada
5208 bae8 500

Monet

6237 7a3d 500

September 11 2018

5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra vialekkaprzesada lekkaprzesada
6502 6f07 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
7323 1837 500

September 08 2018

0591 8340

motorizedmycologist:

becausebirds:

Bird lands on a page about itself.

"das me"

August 16 2018

7255 7300 500
Stephan Sinding (1846-1922) - Man And Woman/To Mennesker (1889, Bronse)(Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections, Norway)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaverronique verronique

August 06 2018

4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka vialekkaprzesada lekkaprzesada

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 04 2018

8022 2c0c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaverronique verronique

August 02 2018

- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl