Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

1635 28b7 500
Reposted bySkydelan Skydelan
1633 a06d 500
Reposted bynieobecnoscSkydelanlovvie

November 06 2018

0070 f1ff
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada
0770 11e6 500
Reposted fromverronique verronique
7958 a994 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique

November 02 2018

8969 85d6 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
3450 e09a
Reposted fromerial erial viaverronique verronique

October 28 2018

Fascynuje mnie, dlaczego akurat ten człowiek nas pociąga, dlaczego za nim chcemy iść. Dlaczego z pewnymi osobami relacje trwają przez całe życie, mimo że - wydawałoby się - nie ma ku temu żadnych powodów. Dlaczego pewne osoby tkwią nam w sercu i nie da się ich stamtąd wyrzucić, mimo że wszystko nas dzieli, a nawet już się z nimi nie spotykamy.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viaverronique verronique
3699 a300
Reposted fromverronique verronique
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique

October 25 2018

Przeszłość, którą ze sobą nosimy, składa się ze strzępów uczuć. Na ogół potrafimy ją tylko dźwigać na własnych barkach albo wlec za sobą z wysiłkiem. Jednak wszystko ma przyczynę i znaczenie. Każde życie, każda miłość, każdy czyn, uczucie i myśl ma swoje źródło i znaczenie, swój początek i rolę, którą odegrają na końcu. Czasami to nawet dostrzegamy. Czasami widzimy przeszłość tak wyraźnie i tak bezbłędnie odczytujemy każdy wątek, że wszystkie wydarzenia ujawniają swój cel i coś w rodzaju zaszyfrowanej wiadomości. W niczyim życiu, choćby nie wiadomo jak dobrze czy źle przeżytym, nie ma nic mądrzejszego od porażki i wyrazistszego od smutku. I w tej swojej malutkiej, bezcennej mądrości, którą nam dają, nawet ci budzący strach i nienawiść wrogowie, cierpienie i porażka, mają swoje racje i prawo do istnienia. 
— "Shantaram"
Reposted byGosha Gosha

October 07 2018

8352 8caf 500
Reposted byki-adi ki-adi
6156 d2bc 500
Reposted fromverronique verronique
6165 5de3 500
Reposted fromverronique verronique

October 01 2018

2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf vialaparisienne laparisienne
0482 880a
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique

September 26 2018

1001 9fd9 500

September 24 2018

9921 11ee 500
"The Lobster" (2015)
Reposted bylekkaprzesada lekkaprzesada

September 23 2018

Nikt nas nie widział, — chyba te ćmy,
Co puszyścieją w przelocie.
I tak nam słodko, że tylko — my
Wiemy o naszej pieszczocie.
— Leśmian "Tajemnica", 1936
Reposted fromdojenka dojenka vialekkaprzesada lekkaprzesada
5208 bae8 500

Monet

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl