Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

7255 7300 500
Stephan Sinding (1846-1922) - Man And Woman/To Mennesker (1889, Bronse)(Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections, Norway)
Reposted fromkfavart kfavart viaverronique verronique

August 06 2018

4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka vialekkaprzesada lekkaprzesada

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo vialekkaprzesada lekkaprzesada

August 04 2018

8022 2c0c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaverronique verronique

August 02 2018

- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique

July 23 2018

2977 5a07 500

July 17 2018

4464 83b8 500
"Possession" Andrzej Zulawski (1981)
Reposted byBrainy Brainy

July 16 2018

Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viablackheartgirl blackheartgirl
5939 7796 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialekkaprzesada lekkaprzesada

July 12 2018

Helene Delmaire (born 1987) - Pivoines (2016, Oil on wood) (30 x 15 cm)
Reposted fromkfavart kfavart vialekkaprzesada lekkaprzesada

July 11 2018

8362 3f1b 500
François-Auguste-René Rodin (1840 - 1917) - Nu féminin / Salammbo (circa 1900, Pencil and stumping on paper, Musée Rodin, Paris, France)(20,4 x 31 cm)
Reposted fromkfavart kfavart vialekkaprzesada lekkaprzesada
0645 ba1f
Reposted fromposzum poszum vialekkaprzesada lekkaprzesada

June 27 2018

4983 4920 500
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique

soleilglow: Ngorongoro Crater, Arusha, Tanzania

Reposted frommr-absentia mr-absentia

June 26 2018

5470 bc78
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viamikrokosmos mikrokosmos

June 25 2018

2859 5f8e 500
Reposted frombrumous brumous viaverronique verronique

June 22 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl