Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

1908 1e44 500
Reposted byhormezahashbajaderrarhubarbrrechoesfromonetoanotherlillepuppet

April 29 2020

Czeka Was życie wspaniałe, okrutne i bezlitosne. Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało.
— Zbigniew Herbert // List do studentów PWST
Reposted fromverronique verronique
Sponsored post
5873 3414 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaverronique verronique

April 28 2020

6693 6d21
Reposted bymigotaniehormezavoukkobajaderra

April 27 2020

Happiness is in the quiet, ordinary things. A table, a chair, a book with a paper-knife stuck between the pages. And the petal falling from the rose, and the light flickering as we sit silent. 
— Virginia Woolf
Reposted byztarsunkwiatekrhubarbrr
3529 2792
Reposted bymigotanie migotanie
3522 eb8c
Reposted byhash hash

January 08 2020

1599 073b
Reposted frompanimruk panimruk

January 07 2020

4258 e4d2
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
7856 7831 500
Reposted fromverronique verronique
4048 3495 500
Reposted fromverronique verronique

December 03 2019

4952 da16 500
Reposted fromapotheosis apotheosis viaverronique verronique

November 30 2019

6090 acce 500
Reposted byincentiveTheEvexeKokosemgingergluebeattmanv2pxursfouNoCinderellaquotezlaparisienneniedoskonalosclovemyselffreewayaikkoohsoquietpaketmushuaura-lunarisawakenjustonebulletgrovly

November 23 2019

We do not grow absolutely, chronologically. We grow sometimes in one dimension, and not in another; unevenly. We grow partially. We are relative. We are mature in one realm, childish in another... We are made up of layers, cells, constellations.
— A. Nin
8305 9e2b 500
Reposted fromverronique verronique
5235 748a 500
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaverronique verronique

November 01 2019

1752 abef 500
Reposted byyokotoperzJessSilentelenifcaamphetaminelogiccarmenlunawszystkodupacorvaxhormezarhubarbrrkrolfasolekhardkorwey

October 26 2019

7141 f240 500
Reposted fromverronique verronique

October 19 2019

2259 1bb1
Reposted fromkarahippie karahippie
The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper.
— W. B. Yeats
Reposted bydrainawayszyderakatastrofoirukandjisyndromeroyalityxximaginaryoneslivessyrenakrolfasoleksyrenaSilentForestgingergluepaketMerelyGifteddeparter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...